Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrıazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasî Vasiyyetnâmeleri

TitleBelgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrıazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasî Vasiyyetnâmeleri
Publication TypeBook
Year of Publication1978
AuthorsAkarlı EDeniz
PublisherBoğaziçi Üniversitesi
CityBebek, İstanbul
Abstract

Translated and edited by Engin Deniz Akarlı, Ph.D. 1976.