Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrıazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasî Vasiyyetnâmeleri

Author
Publication Year
1978

Type

Book
Abstract

Translated and edited by Engin Deniz Akarlı, Ph.D. 1976.

Publisher
Boğaziçi Üniversitesi
City
Bebek, İstanbul
Category