Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi

Publication Year
1981

Type

Book
Abstract

“Çalışma, bir düşünürün düşüncelerini incelemeyi amaçlarken, düşüncenin içinde oluştuğu bağlamdan soyutlanamayacağını da göstermekte ve düşünce-bağlam etkileşimini başarıyla sergilemektedir. Dolayısıyla, çalışmayı okuyanlar, Dr. Abdullah Cevdet Bey'in yaşamı ve düşüncesi dışında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemini de yakından tanımak olanağını bulacaklardır.” - İlter Turan

Series Title
İşletme ve İktisat serisi
Series Volume
3
Publisher
Üçdal Neşriyat
City
Sirkeci, İstanbul
Category